Security

Security

AWARENESS

AWARENESS

AWARENESS

Sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, hãy dành thời gian xem qua danh sách những kẻ lừa đảo! Nếu bạn nhận thấy các hoạt động đáng ngờ, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi nhận thấy rằng có một vài tổ chức lừa đảo đang mạo danh Lirunex Ltd bằng cách vận hành một nền tảng CRM trái phép, tuyên bố sai sự thật rằng họ đang đại diện cho công ty chúng tôi. Những tổ chức lừa đảo này sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc cơ hội đầu tư thông qua CRM lừa đảo này. Lirunex Ltd chính thức tuyên bố rằng chúng tôi không có liên kết với bất kỳ một tổ chức nào như vậy ngoài các kênh chính thức của chúng tôi và đặc biệt khuyên bạn không nên sử dụng dịch vụ của họ. Hình thức lừa đảo được các nhóm tổ chức trên sử dụng có thể thông qua gửi email, gọi điện thoại hoặc các hình thức liên lạc khác. Những kẻ lừa đảo này có thể tuyên bố sai sự thật rằng họ đại diện cho Lirunex và yêu cầu thông tin cá nhân và thanh toán cho các dịch vụ hoặc cơ hội đầu tư. Một lần nữa, Lirunex Ltd hoàn toàn không yêu cầu hoặc thu thập thông tin cá nhân theo cách này.

Dưới đây là danh sách những hồ sơ và liên kết của các nhóm/tổ chức lừa đảo.
Vui lòng KHÔNG nhấp vào các liên kết này hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào với họ.

 1. CRM giả mạo – https://lxacademy.trade
 2. Kênh Website lừa đảo
   https://bonnmarkets.com/
   https://www.lirunexltd.com/
   https://www.lirunetyro.com/
   https://asia.lirunetyro.com
   https://www.lirunpste.com/
   https://www.lirunexpro.com/
   https://www.lirunpsbvcs.com/
   https://www.lirunpsiuvb.com/
 3. Kênh Telegram lừa đảo
Tên tài khoản telegram Liên kết
REYZA NASIR https://t.me/Lirunex_27
Mohd Hizam Hazard https://t.me/Mohd_hizamHazard
Muhammad hazikin https://t.me/Cs_Muhammad_hazikin
Khairul Azman LIRUNEX https://t.me/Khairul_AzmanLirunex
traider lirunex official https://t.me/traider_lirunex_official
Platform lirunex https://t.me/mohd_mahadzam
Saham Lirunex Academy https://t.me/well223q
Saham Lirunex Academy https://t.me/sahamsuccess1
Saham lirunex Academy https://t.me/Sahamsuccessfull
Lirunex Academy https://t.me/mastertrade234
Saham lirunex Academy https://t.me/daeltrade
Saham lirunex Academy https://t.me/sahamsucces
Saham lirunex Academy https://t.me/sahamacdm
Saham lirunex Academy https://t.me/lirunexs
Saham lirunex Academy https://t.me/lxacademy1
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Jkkk_1l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Jkkk_2l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Jkkk_3l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Jkkk_4l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Jkkk_5l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/jkk_2l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/jkk_3l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/jkk_6l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY https://t.me/jkk_7l
Master Trader LX Academy https://t.me/jajajkakakakam
Master Trader LX Academy https://t.me/ggfjjhghjj
Master Trader Academy (LX) https://t.me/yelyelyel777
Master Trader Academy (LX) https://t.me/jjshga91
Master Trader Academy (LX) https://t.me/oiay7777
Master Trader Academy (LX) https://t.me/bbbgdat6
Master Trader Academy (LX) https://t.me/hjag51
Master Trader Academy (LX) https://t.me/kjahgwt
Master Trader Academy (LX) https://t.me/lxsyariah
Master Trader Academy (LX) https://t.me/Muhammad_AfiqLirunex
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/lirunexfull
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/salamkeejayaan01
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader90
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader91
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader92
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader93
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader96
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader97
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/master_trader98
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy1
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy2
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy3
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy4
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy5
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy6
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy7
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/trader_academy8
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy11
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy12
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy13
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy13
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy14
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy15
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy20
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy21
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy22
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy24
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/mastertraderacademy27
MASTER TRADER ACADEMY https://t.me/Khairul_usman
Master Trader Academy https://t.me/master_trader999
Master Trader Academy https://t.me/master_trader94
Master Trader Academy https://t.me/master_trader95
LIRUNEX MALAYSIA https://t.me/lx_malaysia01
LIRUNEX MALAYSIA https://t.me/lx_Malaysia02
LIRUNEX MALAYSIA https://t.me/lx_malaysia04
LIRUNEX MALAYSIA https://t.me/lx_malaysia05
LIRUNEX MALAYSIA https://t.me/lx_malaysia05
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/jkk_1l
LX INVEST MALAYSIA https://t.me/MALAYSIA2467
LX INVEST MALAYSIA https://t.me/MALAYSIA77819
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/zulkarnainn_Lirunex
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/mm_1ll
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/mm_2lll
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/mm_3lll
LIRUNEX INVESTMENT https://t.me/jkk_4l
LX ACADEMY https://t.me/welpoll11
LX ACADEMY https://t.me/sumbaa1
LX ACADEMY https://t.me/krisstrade1
LX ACADEMY https://t.me/Lx_academy
LX ACADEMY https://t.me/Lx_academy01
LX ACADEMY https://t.me/lxacademy2
LX ACADEMY https://t.me/LXfull
LX ACADEMY https://t.me/poolrexx
LX ACADEMY https://t.me/Usman_khairul_hamsa
LIRUNEX ACADEMY https://t.me/uvuviggi
LIRUNEX ACADEMY https://t.me/ghbibiiv
LIRUNEX ACADEMY https://t.me/vivibivuv
LIRUNEX ACADEMY https://t.me/wkwkwkw13
LIRUNEX ACADEMY https://t.me/AhmadDzuisma
Lirunex Academy https://t.me/Mohd_alidinHuzain
LX ACADEMY https://t.me/mastertrader89
LX ACADEMY https://t.me/sarimangg
LX ACADEMY https://t.me/Khuzaifah_binMohdKasim
ASRAFF LIRUNEX ACADEMY https://t.me/Asraff_LirunexAcademy
MUHAMMAD SYAKIR BIN AZMAN https://t.me/muhammad_syakir_binazman
Tên tài khoản telegram
REYZA NASIR
https://t.me/Lirunex_27
Mohd Hizam Hazard
https://t.me/Mohd_hizamHazard
Muhammad hazikin
https://t.me/Cs_Muhammad_hazikin
Khairul Azman LIRUNEX
https://t.me/Khairul_AzmanLirunex
traider lirunex official
https://t.me/traider_lirunex_official
Platform lirunex
https://t.me/mohd_mahadzam
Saham Lirunex Academy
https://t.me/well223q
Saham Lirunex Academy
https://t.me/sahamsuccess1
Saham Lirunex Academy
https://t.me/Sahamsuccessfull
Lirunex Academy
https://t.me/mastertrade234
Saham Lirunex Academy
https://t.me/daeltrade
Saham lirunex Academy
https://t.me/sahamsucces
Saham lirunex Academy
https://t.me/sahamacdm
Saham lirunex Academy
https://t.me/lirunexs
Saham lirunex Academy
https://t.me/lxacademy1
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Jkkk_1l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Jkkk_2l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Jkkk_3l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Jkkk_4l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Jkkk_5l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/jkk_2l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/jkk_3l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/jkk_6l
MASTER TRADER LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/jkk_7l
Master Trader LX Academy
https://t.me/jajajkakakakam
Master Trader LX Academy
https://t.me/ggfjjhghjj
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/yelyelyel777
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/jjshga91
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/oiay7777
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/bbbgdat6
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/hjag51
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/kjahgwt
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/lxsyariah
Master Trader Academy (LX)
https://t.me/Muhammad_AfiqLirunex
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/lirunexfull
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/salamkeejayaan01
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader90
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader91
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader92
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader93
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader96
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader97
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/master_trader98
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy1
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy2
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy3
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy4
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy5
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy6
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy7
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/trader_academy8
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy11
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy12
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy13
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy14
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy15
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy20
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy21
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy22
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy24
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/mastertraderacademy27
MASTER TRADER ACADEMY
https://t.me/Khairul_usman
Master Trader Academy
https://t.me/master_trader999
Master Trader Academy
https://t.me/master_trader94
Master Trader Academy
https://t.me/master_trader95
LIRUNEX MALAYSIA
https://t.me/lx_malaysia01
LIRUNEX MALAYSIA
https://t.me/lx_Malaysia02
LIRUNEX MALAYSIA
https://t.me/lx_malaysia04
LIRUNEX MALAYSIA
https://t.me/lx_malaysia05
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/jkk_1l
LX INVEST MALAYSIA
https://t.me/MALAYSIA2467
LX INVEST MALAYSIA
https://t.me/MALAYSIA77819
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/zulkarnainn_Lirunex
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/mm_1ll
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/mm_2lll
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/mm_3lll
LIRUNEX INVESTMENT
https://t.me/jkk_4l
LX ACADEMY
https://t.me/welpoll11
LX ACADEMY
https://t.me/sumbaa1
LX ACADEMY
https://t.me/krisstrade1
LX ACADEMY
https://t.me/Lx_academy
LX ACADEMY
https://t.me/Lx_academy01
LX ACADEMY
https://t.me/lxacademy2
LX ACADEMY
https://t.me/LXfull
LX ACADEMY
https://t.me/poolrexx
LX ACADEMY
https://t.me/Usman_khairul_hamsa
LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/uvuviggi
LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/ghbibiiv
LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/vivibivuv
LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/wkwkwkw13
LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/AhmadDzuisma
Lirunex Academy
https://t.me/Mohd_alidinHuzain
LX ACADEMY
https://t.me/mastertrader89
LX ACADEMY
https://t.me/sarimangg
LX ACADEMY
https://t.me/Khuzaifah_binMohdKasim
ASRAFF LIRUNEX ACADEMY
https://t.me/Asraff_LirunexAcademy
MUHAMMAD SYAKIR BIN AZMAN
https://t.me/muhammad_syakir_binazman

Dưới đây là ảnh hồ sơ của những kẻ lừa đảo.

Để phản hồi cho những câu hỏi và mối lo ngại ngày càng gia tăng về các trường hợp lừa đảo liên quan đến kẻ mạo danh, chúng tôi đã tạo ra một hướng dẫn hữu ích để hỗ trợ bạn nhận ra các hành vi lừa đảo tiềm ẩn và giữ an toàn trong môi trường trực tuyến. Hãy dành một chút thời gian để xem lại các hình ảnh trên.

Hãy cảnh giác với những liên lạc không được yêu cầu
Không trả lời bất kỳ email, cuộc gọi hoặc tin nhắn không được yêu cầu nào tuyên bố có liên kết với Lirunex. Luôn xác minh một cách cẩn thận tính xác thực của thông tin liên lạc thông qua những kênh đáng tin cậy.

Xác minh chi tiết liên lạc
Nếu bạn nhận được thông tin liên lạc tự xưng là đến từ Lirunex, hãy xác minh cẩn thận bằng cách truy cập trang web chính thức của chúng tôi tại [www.lirunex.com] hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là đến từ Lirunex trừ khi bạn đã xác minh danh tính và tính hợp pháp của thông tin liên lạc.

Báo cáo lừa đảo
Nếu bạn cho rằng mình đã trở thành mục tiêu của các nhóm/tổ chức mạo danh Lirunex hoặc gặp phải bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, vui lòng báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và gửi trực tiếp thông tin cho chúng tôi thông qua các kênh chính thức của Lirunex. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và đang tích cực làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra và ngăn chặn hoạt động gian lận không mong muốn này. Lirunex cam kết bảo mật quyền riêng tư của khách hàng và sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ họ khỏi những mánh khoé lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

Liên hệ chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng Lirunex
Trò chuyện trực tiếp: www.lirunex.com
Email: [email protected]