CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỸ

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỸ

Kiếm tiền như một trader chuyên nghiệp không giới hạn phong cách giao dịch!Giao dịch và xây dựng đế chế cho riêng bạnMôi trường giao dịch chuyên nghiệp

Kiếm tiền như một trader chuyên nghiệp không giới hạn phong cách giao dịch!Giao dịch và xây dựng đế chế cho riêng bạnMôi trường giao dịch chuyên nghiệp

Quỹ dành cho trader
với mức chia lợi nhuận lên đến 70%

Quỹ dành cho trader
với mức chia lợi nhuận lên đến 70%

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỸ

Kiếm tiền như một trader chuyên nghiệp không giới hạn phong cách giao dịch!Giao dịch và xây dựng đế chế cho riêng bạnMôi trường giao dịch chuyên nghiệp

Nhận Quỹ Để
Sự Nghiệp Thêm Thăng Tiến

Nhận Quỹ Để Sự Nghiệp Thêm Thăng Tiến

Lirunex tổ chức Chương trình Cấp quỹ với mong muốn tìm kiếm các trader tài năng nhưng chưa đủ vốn để quản lý quỹ đầu tư lên đến 250,000$ sau khi vượt qua 2 vòng thi.
0%
Mức Chia Lợi Nhuận
0%
Mức Sụt Giảm Tối Đa
1:0
Đòn Bẩy Tối Đa
0%
Quỹ Bổ Sung
0%
Mức Chia Lợi Nhuận
1:0
Đòn Bẩy Tối Đa
0%
Mức Sụt Giảm Tối Đa
0%
Quỹ Bổ Sung

Quá Trình Đánh Giá

Quá Trình Đánh Giá

Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ năng giao dịch của bạn dựa trên lợi nhuận tối thiểu và mức sụt giảm tối đa như yêu cầu. Bắt đầu giao dịch với số vốn của chương trình. Chương trình Cấp quỹ bao gồm có 3 vòng thi như sau:

Vòng 1 | Vòng Loại
Vòng 2 | Xác Minh Nhà Giao Dịch
Vòng 3 | Lirunex Trader

Vòng 1

Vòng Loại

Vòng 2

Xác Minh Nhà Giao Dịch

Vòng 3

Lirunex Trader
Chọn tài khoản giao dịch

Tài khoản Cấp quỹ

Tài khoản Cấp quỹ

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 100$ (tiền nạp) + 10$ (phí đăng ký)

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 200$ (tiền nạp) + 20$ (phí đăng ký)

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 500$ (tiền nạp) + 50$ (phí đăng ký)

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 1,000$ (tiền nạp) + 100$ (phí đăng ký)

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 2,000$ (tiền nạp) + 200$ (phí đăng ký)

Đã cấp quỹ

Mở tài khoản MT4 mới và nạp ít nhất 5,000$ (tiền nạp) + 500$ (phí đăng ký)
Yếu tố làm chúng tôi khác biệt

Chúng tôi có gì cho bạn?

Chúng tôi có gì cho bạn?

Tài khoản Swing
Chọn tài khoản phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn. Chúng tôi không giới hạn về việc duy trì các lệnh vào cuối tuần hoặc giao dịch trong thời gian có nhiều tin tức kinh tế vĩ mô trong tài khoản Prop Trading Account Swing
Kế Hoạch Nâng Quỹ
Xây dựng mối quan hệ lâu dài là điều mà chúng tôi luôn hướng tới. Lirunex sẽ nâng số tiền trong tài khoản của bạn lên 25% sau mỗi 6 tháng nếu bạn kiên trì và duy trì lợi nhuận.
Chia Lợi Nhuận
Giao dịch thông minh và an toàn để nhận đến 70% lợi nhuận của bạn . Nếu Tài khoản Cấp quỹ của bạn liên tục có lợi nhuận, chúng tôi sẽ nâng vốn và giúp quỹ của bạn ngày càng lớn mạnh.
Chương trình này dành cho các trader chuyên nghiệp

Các Vòng Cấp Quỹ

Các Vòng Cấp Quỹ

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
Vòng Loại Xác Minh Nhà Giao Dịch Lirunex Trader
Vòng đầu tiên của quá trình đánh giá là Vòng loại. Để có thể bước vào Vòng 2 (Xác minh Nhà giao dịch), bạn phải thật xuất sắc ở vòng này. Sau khi đậu Vòng 2 và kết quả của bạn đã được chứng, bạn sẽ có cơ hội giao dịch cho Chương Trình Cấp quỹ của chúng tôi. Bây giờ bạn đã chính thức là một nhà giao dịch thực thụ cho Chương trình Cấp quỹ Lirunex. Giao dịch một cách khôn ngoan và nhất quán để được chia lợi nhuận đến 70%.
Thời Gian Giao Dịch 30 ngày 60 ngày (Đã cấp quỹ)
Số Giao Dịch Đóng Tối Thiểu 15 giao dịch 20 giao dịch Không
Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu 10 ngày 15 ngày Không
Mức Sụt Giảm Tối Đa Hàng Ngày Không 5% 5%
Mức Sụt Giảm Tối Đa 10% 10% 10%
Mục Tiêu Lợi Nhuận 10% 15% Unlimited
Đòn bẩy có sẵn Hệ thống phân cấp đòn bẩy động Lirunex. 1:50 cho tất cả Công cụ & Chứng khoán.
Rút Tiền KHÔNG, nếu đang diễn ra
Đúng, nếu thất bại
KHÔNG, nếu đang diễn ra
Đúng, nếu thất bại
Đúng, Chỉ lợi nhuận
Phân phối hàng tháng
Nạp Tiền Cho phép Cho phép Cho phép (Kế Hoạch Nâng Quỹ)
Mức Chia Lợi Nhuận Không Không 70% Mức Chia Lợi Nhuận
Lên Kế Hoạch Như Ý Bạn Ngay
Vòng 1
Vòng Loại
Vòng đầu tiên của quá trình đánh giá là Vòng loại. Để có thể bước vào Vòng 2 (Xác minh Nhà giao dịch), bạn phải thật xuất sắc ở vòng này.
Thời Gian Giao Dịch: 30 ngày
Số Giao Dịch Đóng Tối Thiểu: 15 giao dịch
Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu: 10 ngày
Mức Sụt Giảm Tối Đa Hàng Ngày: Không
Mức Sụt Giảm Tối Đa: 10%
Mục Tiêu Lợi Nhuận: 10%
Đòn bẩy có sẵn:
Hệ thống phân bậc đòn bẩy động Lirunex.
Rút Tiền:
KHÔNG, nếu đang diễn ra / Đúng, nếu thất bại
Nạp Tiền: Cho phép
Mức Chia Lợi Nhuận: Không
Vòng 2
Xác Minh Nhà Giao Dịch
Sau khi đậu Vòng 2 và kết quả của bạn đã được chứng, bạn sẽ có cơ hội giao dịch cho Chương Trình Cấp quỹ của chúng tôi.
Thời Gian Giao Dịch: 60 ngày
Số Giao Dịch Đóng Tối Thiểu: 20 giao dịch
Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu: 15 ngày
Mức Sụt Giảm Tối Đa Hàng Ngày: 5%
Mức Sụt Giảm Tối Đa: 10%
Mục Tiêu Lợi Nhuận: 15%
Đòn bẩy có sẵn:
Hệ thống phân bậc đòn bẩy động Lirunex.
Rút Tiền:
KHÔNG, nếu đang diễn ra / Đúng, nếu thất bại
Nạp Tiền: Cho phép
Mức Chia Lợi Nhuận: Không
Vòng 3
Lirunex Trader
Bây giờ bạn đã chính thức là một nhà giao dịch thực thụ cho Chương trình Cấp quỹ Lirunex. Giao dịch một cách khôn ngoan và nhất quán để được chia lợi nhuận đến 70%.
Thời Gian Giao Dịch: (Đã cấp quỹ)
Số Giao Dịch Đóng Tối Thiểu: Không
Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu: Không
Mức Sụt Giảm Tối Đa Hàng Ngày: 5%
Mức Sụt Giảm Tối Đa: 10%
Mục Tiêu Lợi Nhuận: Unlimited
Đòn bẩy có sẵn:
1:50 cho tất cả Công cụ & Chứng khoán.
Rút Tiền:
Đúng, Chỉ phân phối lợi nhuận hàng tháng
Nạp Tiền:
Cho phép (Kế Hoạch Nâng Quỹ)
70% Mức Chia Lợi Nhuận
Giấy Chứng nhận sẽ được trao cho mỗi vòng bạn vượt qua

Đăng kí Chương trình Prop Trading

Đăng kí Chương trình Prop Trading

Chọn Quỹ

Chọn số tiền cấp quỹ yêu thích của bạn và nạp tiền qua my.lirunex.online

Kết Nối

Đăng nhập proptrading.lirunex.com với tài khoản Prop Trading

Giao dịch

Sau đó, nhấp vào ‘Bắt đầu Giao dịch’
Đơn Đăng kí

  Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện .
  Hình thức Thanh toán

  Hình thức Thanh toán

  Người tham gia đủ điều kiện sẽ được hưởng 70% từ tổng số lợi nhuận kiếm được từ tài khoản cấp quỹ. Một ví dụ về khoản thanh toán như sau:
  tài khoản được tài trợ $25,000
  lợi $5,000
  Chia sẻ 70% $5,000 x 70%
  thanh toán $3,500

  Bảng Xếp Hạng Dành Cho Chiến Lược Tốt Nhất

  Top Trader Có Lợi Nhuận Cao Nhất. Cập nhật ngày .

  Rank


  Name


  Profit


  Drawdown


  Account Size


  Gain(%)


  Country


  1Han7,555.007.44%10,000.0075.55%MY
  2Shohan A.6,500.009.67%10,000.0065%MX
  3Nicholas L.15,389.000.23%25,000.0061.56%ID
  4Jason. K.2,980.221.35%5,000.0059.60%ID
  5Jefraud M.5,320.200.95%10,000.0053.20%TH
  6Kim.H48,340.009.21%100,000.0048.34%ID
  7Kent.R.2,312.004.53%5,000.0046.24%TH
  8Tee.G.1,845.322.34%5,000.0036.91%SG

  Bảng Xếp Hạng Dành Cho Chiến Lược Tốt Nhất

  Top Trader Có Lợi Nhuận Cao Nhất. Cập nhật ngày .

  first

  Name

  Han

  Profit

  7,555.00

  Drawdown

  7.44%

  Account Size

  10,000.00

  Gain(%)

  75.55%

  Country

  MY

  first

  Name

  Shohan A.

  Profit

  6,500.00

  Drawdown

  9.67%

  Account Size

  10,000.00

  Gain(%)

  65.00%

  Country

  MX

  first

  Name

  Nicholas L.

  Profit

  15,389.00

  Drawdown

  0.23%

  Account Size

  25,000.00

  Gain(%)

  61.56

  Country

  ID

  4

  Name

  Jason. K.

  Profit

  2,980.22

  Drawdown

  1.35%

  Account Size

  5,000.00

  Gain(%)

  59.60%

  Country

  ID

  5

  Name

  Jefraud M.

  Profit

  5,320.20

  Drawdown

  0.95%

  Account Size

  10,000.00

  Gain(%)

  53.20%

  Country

  TH

  6

  Name

  Kim.H

  Profit

  48,340.00

  Drawdown

  9.21%

  Account Size

  100,000.00

  Gain(%)

  48.34%

  Country

  ID

  7

  Name

  Kent.R.

  Profit

  2,312.00

  Drawdown

  4.53%

  Account Size

  5,000.00

  Gain(%)

  46.24%

  Country

  TH

  8

  Name

  Tee.G.

  Profit

  1,845.32

  Drawdown

  2.34%

  Account Size

  5,000.00

  Gain(%)

  36.91%

  Country

  SG

  Điều kiện giao dịch tốt nhất

  Điều kiện giao dịch tốt nhất

  Bạn có thể giao dịch đa sản phẩm, phong cách và phương pháp khác nhau.
  Đòn bẩy 1:50
  Sử dụng đòn bẩy của các trader chuyên nghiệp để tạo lợi thế cho bạn mà không giới hạn về kích thước lot
  Không có phí ẩn
  Nạp ít nhất $110 vào tài khoản của bạn mà không bị tính thêm bất kỳ khoản phí nào khác .
  Quy Định Dễ Dàng
  Các quy định giao dịch dễ hiểu và tuân thủ.

  Broker Được Cấp Phép & Đáng Tin Cậy

  Broker Được Cấp Phép & Đáng Tin Cậy

  Broker Được Cấp Phép & Đáng Tin Cậy

  LIRUNEX được quy định bởi ba tổ chức pháp lý tài chính hàng đầu thế giới. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng mình đang giao dịch tại một sàn uy tín và an toàn.

  Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan – LFSA (MB/20/0050)
  |

  Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Cộng hòa Síp (338/17)
  |

  Bộ Phát triển Kinh tế Cộng hòa Maldives (102684)
  |

  Trader Chân chính

  Trader Chân chính

  Chúng tôi đang tìm kiếm những trader chân chính, giao dịch có phương pháp, quy tắc và duy trì lợi nhuận ổn định cho chương trình cấp quỹ của mình.
  Chương Trình Cấp Quỹ là lựa chọn đầu tiên của tôi.
  Tôi là khách hàng của Lirunex một năm rồi. Tôi rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà sàn mang lại. Tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và hiệu quả từ Giám Đốc Tài Khoản của mình

  Jefraud M.
  Người dùng Prop Trading

  Đơn giản và dễ sử dụng
  Nền tảng Prop Trading cực kỳ đơn giản để sử dụng. Cũng vậy, tôi đánh giá cao sự hỗ trợ xuất sắc mà tôi đã nhận được từ bộ phận dịch vụ khách hàng của Lirunex.

  Eric
  Người dùng Prop Trading

  Với tư cách là một Prop Trader, tôi khá hài lòng.
  Prop Trading cho đến nay là lựa chọn hấp dẫn nhất. Nó cung cấp một nền tảng thân thiện với người dùng, tính minh bạch cao, thực hiện ngay lập tức và chi phí giao dịch không tốn kém.

  Nicholas L.
  Người dùng Prop Trading

  Chương Trình Cấp Quỹ là lựa chọn đầu tiên của tôi.
  Tôi là khách hàng của Lirunex một năm rồi. Tôi rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà sàn mang lại. Tôi cũng rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và hiệu quả từ Giám Đốc Tài Khoản của mình

  Jefraud M.
  Người dùng Prop Trading

  Đơn giản và dễ sử dụng
  Nền tảng Prop Trading cực kỳ đơn giản để sử dụng. Cũng vậy, tôi đánh giá cao sự hỗ trợ xuất sắc mà tôi đã nhận được từ bộ phận dịch vụ khách hàng của Lirunex.

  Eric
  Người dùng Prop Trading

  Với tư cách là một Prop Trader, tôi khá hài lòng.
  Prop Trading cho đến nay là lựa chọn hấp dẫn nhất. Nó cung cấp một nền tảng thân thiện với người dùng, tính minh bạch cao, thực hiện ngay lập tức và chi phí giao dịch không tốn kém.

  Nicholas L.
  Người dùng Prop Trading

  Tham gia nhóm của

  Prop Trading Ngay hôm nay!

  Prop Trading Ngay hôm nay!

  Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy chấp nhận thử thách ngay hôm nay và trở thành Trader Chính thức của Lirunex.
  Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy chấp nhận thử thách ngay hôm nay và trở thành Trader Chính thức của Lirunex.

  Bạn có thể hứng thú với

  Bạn có thể hứng thú với

  Phí của Chúng tôi

  Hoàn toàn không có phí ẩn. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn thấy.

  Tài khoản Giao dịch

  Các khoản phí của chúng tôi rất rõ ràng mà minh bạch, vì vậy bạn luôn biết mình sẽ phải trả cho khoản phí nào

  Tìm hiểu thêm

  Tìm hiểu cách Prop Trading mang lại lợi ích cho bạn.

  Đối với các trader chuyên nghiệp, Giao dịch Quỹ giúp nâng cao khả năng kiếm tiền của bạn lên một tầm cao mới.