Lirunex kỷ niệm
Lirunex kỷ niệm
7th năm thành lập
7th năm thành lập
01 tháng 6 – 31 tháng 12 năm 2023
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi.
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi.
Lirunex kỷ niệm
7th năm thành lập
01 tháng 6 – 31 tháng 12 năm 2023
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện
để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi.
Kỷ niệm 7 năm trong ngành
Cơ hội đặc biệt để ăn mừng với Lirunex và đạt được những phần thưởng hấp dẫn khi bạn giao dịch!
Kỷ niệm 7 năm trong ngành
Cơ hội đặc biệt để ăn mừng với Lirunex và đạt được những phần thưởng hấp dẫn khi bạn giao dịch!
Kỷ niệm 7 năm trong ngành
Cơ hội đặc biệt để ăn mừng với Lirunex và đạt được những phần thưởng hấp dẫn khi bạn giao dịch!
Tài khoản Giao dịch Mới
Tài khoản Giao dịch Mới
$100 Tiền thưởng Tiền nạp
$100 Tiền thưởng Tiền nạp
Tối thiểu 1 lot Giao dịch
Tối thiểu 1 lot Giao dịch
Tài khoản Giao dịch Mới
$100 Tiền thưởng Tiền nạp
Tối thiểu 1 lot Giao dịch
Nâng cao kỹ năng của bạn để giành chiến thắng!
Nâng cao kỹ năng của bạn để giành chiến thắng!
Bạn giao dịch càng nhiều, cơ hội nhận được phần thưởng càng cao.
Bạn giao dịch càng nhiều, cơ hội nhận được phần thưởng càng cao.

$7777

Cash Wallet

$777

Cash Wallet

$177

Cash Wallet

$7777

Cash Wallet

$777

Cash Wallet

$177

Cash Wallet
Tiền thưởng khuyến khích $77 x 10
Tiền thưởng khuyến khích $77 x 10
Bốc thăm tiếp theo bắt đầu vào:
Bốc thăm tiếp theo bắt đầu vào:

7 tháng 12 năm 2023

Chương trình hoạt động như thế nào?

Đăng ký

Mở tài khoản giao dịch mới trong thời gian khuyến mãi

Nạp tiền

Nạp tiền từ $100 trở lên vào tài khoản của bạn.

Kết quả

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 7 hàng tháng
Danh Sách Người Chiến Thắng
Danh Sách Người Chiến Thắng
tháng 12 năm 2023

Name


Prize


Joshua Marti***$7777
Mohan Sha***$777
胡炎***$177
Brian Sc***$77
Hoang Thi T***$77
Arvind Ku***$77
Steeve Emmanuel Poste***$77
Truong Dinh D***$77
Azwan bin Moha***$77
Han Sheng C*** $77
Ayu Kusumaw***$77
Vuong Dao V***$77
王俊***$77

Name


Prize


Joshua Marti***$7777
Mohan Sha***$777
胡炎***$177
Brian Sc***$77
Hoang Thi T***$77
Arvind Ku***$77
Steeve Emmanuel Poste***$77
Truong Dinh D***$77
Azwan bin Moha***$77
Han Sheng C*** $77
Ayu Kusumaw***$77
Vuong Dao V***$77
王俊*** $77
Lễ kỷ niệm 7 năm của Lirunex sẽ diễn ra hàng tháng từ
Lễ kỷ niệm 7 năm của Lirunex sẽ diễn ra hàng tháng từ
tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023
tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023

Một thế giới của cơ hội. Công nghệ giao dịch đổi mới. Nền tảng vững chắc.