1 Tháng 11 – 30 Tháng 11 2023
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện để tiết lộ đầy đủ về chương trình khuyến mãi
Một hành trình giao dịch liền mạch và bổ ích, nơi sự đổi mới kết hợp với sự xuất sắc.
Bậc Vốn tạo tài khoản (USD) Số Lot Giao dịch Tối thiểu Số Lệnh Tối thiểu Phần thưởng (USD)
1 $ 3,000 3 30 $ 300
2 $ 2,000 2 20 $ 200
3 $ 1,000 1 10 $ 100
4 $ 200 0.2 2 $ 20
Bậc Vốn tạo tài khoản (USD) Số Lot Giao dịch Tối thiểu Số Lệnh Tối thiểu Phần thưởng (USD)
1 $ 3,000 3 30 $ 300
2 $ 2,000 2 20 $ 200
3 $ 1,000 1 10 $ 100
4 $ 200 0.2 2 $ 20
Đơn Đăng ký


  VN

  Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện.

  Bạn chưa có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Làm thế nào để tham gia?

  Mở một tài khoản

  Tạo tài khoản Lirunex

  Đăng ký

  Hoàn thành và nộp Đơn đăng ký. Đính kèm báo cáo tài khoản giao dịch trước đó của bạn,
  ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng và bằng chứng gửi tiền, v.v.

  Nạp tiền & Giao dịch

  Nạp tối thiểu $200 trở lên vào tài khoản của bạn và bắt đầu giao dịch.
  Vui lòng tham khảo trang web chính thức của chúng tôi