Tài liệu Pháp lý

Biết thêm về những quyền hợp pháp của bạn trên LIRUNEX

Tài liệu Pháp lý

Biết thêm về những quyền hợp pháp của bạn trên LIRUNEX
Tài liệu Pháp lý & Chính sách
Forex Slippage là gì?

Khi bạn giao dịch Forex, đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn mong đợi và giá thực hiện (giá khi giao dịch FX hoàn tất). Khi điều này xảy ra, nó được gọi là trượt giá. Đó là điều phổ biến khi trở thành một nhà giao dịch ngoại hối và trượt giá có thể theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Các lý do chính cho sự trượt giá là sự biến động của thị trường ngoại hối và tốc độ khớp lệnh. Khi thị trường trải qua sự biến động cao, nó thường đi kèm với tính thanh khoản thấp và giá thị trường biến động cực nhanh. Điều này ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối là khi không có đủ thanh khoản FX để thực hiện một lệnh ở mức giá được yêu cầu. Khi điều này xảy ra, nhà cung cấp thanh khoản sẽ hoàn tất giao dịch ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

Một nguyên nhân khác gây ra trượt giá là tốc độ thực thi. Đây là tốc độ mà Mạng Giao tiếp Điện tử (ECN) của bạn có thể hoàn tất giao dịch của bạn ở mức giá bạn muốn. Với giá thị trường thay đổi trong từng phần giây, việc có thời gian thực hiện nhanh hơn có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là trên các giao dịch lớn.

Ví dụ về sự trượt giá của Forex

Giả sử giá AUD / USD là 0.8210. Sau khi phân tích thị trường, bạn suy đoán rằng thị trường đang có xu hướng tăng và giao dịch một lot tiêu chuẩn duy nhất ở mức giá hiện tại là EUR / USD 0.8250, kỳ vọng sẽ thực hiện ở mức giá tương tự 0.8250.

Thị trường đi theo xu hướng nhưng vượt qua giá thực hiện của bạn và lên đến 0.8260 rất nhanh – chỉ trong vòng một giây. Vì giá dự kiến 0.8250 của bạn không có sẵn trên thị trường, bạn sẽ được cung cấp mức giá tốt nhất hiện có tiếp theo. Ví dụ, giá đó là 0.8245. Trong trường hợp này, bạn sẽ bị trượt giá dương:
0.8250 – 0.8245 = 0.0005 hoặc +5 pips.

Mặt khác, giả sử giao dịch của bạn được thực hiện ở mức 0.8255. Sau đó, bạn sẽ gặp phải sự trượt giá theo hướng tiêu cực:
0.8250 – 0.8255 = -0.0005 hoặc -5 pips.

Điều quan trọng cần lưu ý là trượt giá có thể xảy ra với tất cả các loại lệnh được yêu cầu bao gồm Cắt lỗ, Chốt lời, Buy/Sell Stop, và Buy/Sell Limit. Vì Lirunex Limited sử dụng khớp lệnh thị trường, chúng tôi không thể đảm bảo các lệnh đó.

Chúng tôi hoạt động theo Lệnh Thị trường và vì lý do này, chúng tôi không thể thực hiện một lệnh Forex không tồn tại. Nếu giá yêu cầu của bạn không có sẵn, lệnh của bạn sẽ được nhà cung cấp thanh khoản của Lirunex thực hiện theo tỷ giá đang có thị trường.