Các loại Tài khoản

Quản lý Danh mục Đầu tư

Sàn giao dịch

Được cấp phép & quản lý trên toàn cầu

Gửi tiền & Rút tiền

Cuộc thi & Khuyến mãi thường xuyên

Các loại Tài khoản

LX-STANDARD LX-PRIME LX-PRO

Ký quỹ Tối thiểu 25 USD 200 USD 10,000 USD
Account Currency USD USD USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Kim loại quý
Hàng hoá
Chỉ số CFDs
Crypto CFDs
Cổ phiếu CFDs
1:500
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
1:1000
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
1:1000
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁ 0.01 0.01 0.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁ 20 20 20
Hoa hồng 0 USD* 8 USD Per Lot 4 USD Per Lot
Chênh lệch Thả nổi ➃
Spread
thấp tới
1.5 pips
thấp tới
0.0 pips
thấp tới
0.0 pips
Các loại Tài khoản
Ký quỹ Tối thiểu 25 USD
Account Currency USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Kim loại quý
Hàng hoá
Chỉ số CFDs
Crypto CFDs
Cổ phiếu CFDs
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁ 0.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁ 20
Hoa hồng 0 USD*
Spread ➃ As low as 1.5 floating spreads
Ký quỹ Tối thiểu 200 USD
Account Currency USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Kim loại quý
Hàng hoá
Chỉ số CFDs
Crypto CFDs
Cổ phiếu CFDs
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁ 0.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁ 20
Hoa hồng 8 USD Per Lot
Spread ➃ As low as 0.0 floating spreads
Ký quỹ Tối thiểu 10,000 USD
Account Currency USD
Đòn bẩy ➀
Cặp FX chính
Cặp FX phụ
Kim loại quý
Hàng hoá
Chỉ số CFDs
Crypto CFDs
Cổ phiếu CFDs
1:2000
1:2000
1:2000
1:200
1:200
1:50
1:20
Kích thước Lót(Nhỏ nhất)➁ 0.01
Kích thước Lót(Lớn nhất)➁ 20
Hoa hồng 4 USD Per Lot
Spread ➃ As low as 0.0 floating spreads

Giao dịch mọi nơi

Lirunex Trading App

Lirunex Trading App

Trải nghiệm giao dịch liền mạch với tín hiệu giao dịch của chuyên gia, theo dõi lịch kinh tế và cập nhật theo thời gian thực để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Tải xuống APK

Tải xuống APK

Tải ứng dụng

Tải ứng dụng

Tại sao nên giao dịch với chúng tôi?

Lirunex là tên giao dịch của Lirunex Limited, được quy định bởi Cộng hòa Quần đảo Marshall (RMI)

  • An ninh quỹ vốn và được quy định

Lirunex giữ tiền của bạn trong các tài khoản tách biệt với các tổ chức tài chính đáng tin cậy.

  • Điều kiện giao dịch đặc biệt

Lirunex mang đến trải nghiệm giao dịch tối cao với mức chênh lệch và hoa hồng thấp nhất trong ngành cũng như tốc độ thực hiện nhanh.

  • Cho phép tất cả các chiến lược

Phấn đấu cho thành công của bạn, Lirunex không áp đặt các hạn chế về lợi nhuận và cho phép tất cả các chiến lược giao dịch bao gồm bảo hiểm rủi ro và lướt sóng.

  • Minh bạch và thuận tiện

Những gì bạn thấy là những gì bạn sẽ nhận được mà không có điều khoản ẩn cho dù quy mô đầu tư của bạn lớn hay nhỏ. Quy trình mở tài khoản rất đơn giản và hệ thống của chúng tôi thân thiện với mọi khách hàng.

Chúng tôi Đồng ý