Nạp và Rút tiền

Chúng tôi chấp nhận nhiều Cổng thanh toán

Ký quỹ và Rút tiền

LIRUNEX LIMITED hỗ trợ các phương thức phổ biến nhất để gửi và rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn,
bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và các hệ thống thanh toán điện tử phổ biến.

Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%
Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 25 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%
Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ MYR, THB, IDR, VND, SGD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 20 USD
Rút tiền điều kiện MYR, THB, IDR, VND, SGD
1-2 ngày ngân hàng
SGD
2-3 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 0%
Có sẵn các tùy chọn
Được hỗ trợ tiền tệ RMB
Gửi số tiền tối thiểu 280 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%****
Rút tiền số tiền tối thiểu 280 USD
Rút tiền điều kiện 1-2 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 0%****
Được hỗ trợ tiền tệ MYR, THB, IDR
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0% *
Rút tiền số tiền tối thiểu N/A
Rút tiền điều kiện N/A
Rút tiền Lệ phí N/A
Theo yêu cầu
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 2000 USD
Ký gửi điều kiện 3-5 ngày ngân hàng
Ký gửi Lệ phí 0%*
Rút tiền số tiền tối thiểu 200 USD
Rút tiền điều kiện 3-5 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 35 USD*
Thẻ tín dụng
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%*
Rút tiền số tiền tối thiểu 20 USD
Rút tiền điều kiện 7-10 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 0%*
Thẻ tín dụng
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 20 USD
Rút tiền điều kiện 7-10 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 0%*
USD Tether
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 100 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 200 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%***
USD Tether Ether
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 100 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu 200 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%***
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu
100 USD
Ký gửi điều kiện 24 giờ
Ký gửi Lệ phí 0%
Rút tiền số tiền tối thiểu
200 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0%**
Available Option
Được hỗ trợ tiền tệ LAK, MMK, KHR, THB
Gửi số tiền tối thiểu 25 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%**
Rút tiền số tiền tối thiểu 20 USD
Rút tiền điều kiện 1-2 ngày ngân hàng
Rút tiền Lệ phí 0%
Available Option
Được hỗ trợ tiền tệ USD
Gửi số tiền tối thiểu 100 USD
Ký gửi điều kiện Tức thì
Ký gửi Lệ phí 0%**
Rút tiền số tiền tối thiểu 20 USD
Rút tiền điều kiện 24 giờ
Rút tiền Lệ phí 0.5%**

Chúng tôi liên tục nỗ lực để mở rộng danh sách các phương pháp có sẵn.
Nếu bạn không thấy phương thức mà bạn muốn có sẵn và sắp ra mắt, hãy viết cho đội hỗ trợ và chúng tôi sẽ sớm thêm phương thức đó.

* LIRUNEX LIMITED không áp dụng bất kỳ khoản phí nào, lệ phí có thể được áp dụng bởi Ngân hàng được sử dụng.
** LIRUNEX LIMITED không thu bất kỳ khoản phí nào khác, các khoản phí phát sinh có thể được thu bởi giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp được sử dụng.
*** LIRUNEX LIMITED không áp dụng bất kỳ khoản phí nào; tuy nhiên, phí sẽ được tính khi người dùng thanh toán để giao dịch trên chuỗi khối Ethereum hoặc rút số tiền dưới 200 USD.
**** Mọi giao dịch chỉ được xử lý từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều(GMT + 8). Các giao dịch được thực hiện vào cuối tuần sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Lưu ý: tất cả các phương thức thanh toán phải chịu phí ký gửi tiền/rút tiền.

Ký gửi tiền vào tài khoản của bạn như thế nào?

Ký gửi
Bây giờ bạn đã có thể dễ dàng nạp tiền vào tài khoản của mình thông qua những phương thức khác nhau tại Lirunex. Tiền nạp của bạn sẽ có mặt trong tài khoản gần như là tức thì. Với các phương pháp này, việc giao dịch của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!
Xin vui lòng tham khảo bảng trên để biết thêm chi tiết về Nạp và Rút tiền với chúng tôi.

Rút tiền
Việc rút tiền được xử lý trong vòng24 giờ sau khi gửi yêu cầu rút tiền từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày lễ). Tiền sẽ được gửi vào tài khoản của bạn thông qua cùng phương thức mà bạn đã sử dụng để gửi.