Thiệu Khách Hàng
Ngập Tràn Tiền Thưởng

01/03/2024 – 30/04/2024

Min. Direct Net Deposit ($) Min. Traded Lot ($) Reward
>= $ 20,000 300 – 500 350$
501 – 700 550$
701 – 900 750$
> 900 950$
Min. Direct Net Deposit ($) Min. Traded Lot ($) Reward
>= $ 20,000 300 – 500 350$
501 – 700 550$
701 – 900 750$
> 900 950$

Đơn đăng ký

    IB/online

    TôI đã đọc và đồng ý vớI Các điều khoản và điều kiện.

    Bạn chưa có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

    © 2024 LIRUNEX LIMITED. Tất cả quyền được bảo lưu.