15 tháng 12 năm 2023 – 31 tháng 1 năm 2024
Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện để tiết lộ đầy đủ về chương trình khuyến mãi
Một hành trình giao dịch liền mạch và bổ ích, nơi sự đổi mới kết hợp với sự xuất sắc.
Bậc Quỹ tài khoản (USD) Lot giao dịch tối thiểu Lệnh tối thiểu Phần thưởng (USD)
1 $ 3,000 9 30 $ 300
2 $ 2,000 6 20 $ 200
3 $ 1,000 3 10 $ 100
Bậc Quỹ tài khoản (USD) Lot giao dịch tối thiểu Lệnh tối thiểu Phần thưởng (USD)
1 $ 3,000 9 30 $ 300
2 $ 2,000 6 20 $ 200
3 $ 1,000 3 10 $ 100
Đơn Đăng ký

  online/vn

  Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện.

  Bạn chưa có tài khoản? Mở tài khoản ngay!

  Làm thế nào để tham gia?

  Đăng ký

  Tạo tài khoản Lirunex, nạp tiền và mở MT4 mới nhất.

  Gửi yêu cầu

  Gửi mẫu đơn đăng ký.

  Giao dịch

  Giao dịch và nhận tiền thưởng cùng Lirunex.
  Vui lòng tham khảo trang web chính thức của chúng tôi